Føler, elektrisk eller mekanisk komponent, som omsætter en fysisk størrelse, fx tryk eller temperatur, til en elektrisk strøm eller spænding, der kan behandles i et måleapparat. Se sensor.