Fødestedskriteriet er den tanke, at fødestedet afgør, hvilket land fædrelandskærligheden retter sig mod. Tankegangen har rod i 1700-tallet. I datidens politiske debat gjorde også det modsatte synspunkt sig gældende, at denne følelse gjaldt det land, hvor man levede som borger. Fødestedskriteriet lå bag Loven om Indfødsretten (1776), der foreskrev, at embeder i det danske rige skulle forbeholdes de indfødte borgere.