Færøske folketingsmedlemmer, Færøernes to repræsentanter i Folketinget, som siden Lov om Færøernes hjemmestyre af 1948 er blevet valgt af færingerne samtidig med nyvalg til Folketinget. Der har gennem årene været en skiftende praksis, med hensyn til om de færøske folketingsmedlemmer helt tilslutter sig en af de danske partiers folketingsgrupper og deltager i afstemninger om "rent indre danske" anliggender.