Euploidi, betegnelse for en celles kromosomudstyr, når dette udgøres af mindst ét komplet kromosomsæt; dette i modsætning til aneuploidi. Euploidi omfatter både haploidi (et enkelt kromosomsæt), diploidi (dobbelt kromosomsæt) og polyploidi (mange kromosomsæt).