Euchologion, (af gr. euche 'ønske, bøn' og logion 'samling'), bønnebog; i den ortodokse kirke betegnelsen for ritualbogen med bl.a. liturgierne og sakramenterne.