Etnocide, (eng., af gr. ethnos 'folk' og afledn. af lat. caedere 'dræbe'), ødelæggelse af en etnisk gruppes kultur gennem undertrykkelse, dog uden at indebære fysisk udslettelse. Se også folkedrab.