Etatsråd, dansk titel, som for det meste gav rang i 3. rangklasse. Titlen blev givet til civile embedsmænd og efterhånden også til erhvervsfolk.