Erg er energienheden i cgs-systemet; der gælder, at 1 erg = 10-7 joule.