Joule er en måleenhed for energi, arbejde og varmemængde i SI-systemet. Enheden joule er afledt af grundenhederne kilogram (kg), meter (m) og sekund (s), idet 1 J = 1 kg∙m2∙s-2.