Epoke, (af epoche), inden for kronologien tidspunkt for en skelsættende begivenhed, der danner udgangspunkt for en ny tidsregning, fx Roms grundlæggelse eller Kristi fødsel.