Encellede organismer er organismer bestående af en enkelt celle; se fx bakterier, protister og alger.