En emir er en arabisk hærfører. Kalifferne bar titlen amir al-muminin, som betyder 'de troendes leder'. Titlen bruges stadig fx af lederen af De Forenede Arabiske Emirater.