Embaterion, (gr., af embainein gå om bord), krigs- el. marchsang.