Elritse, (af ty. Elritze, vist afledt af Elre, Erle 'elletræ', fordi den gerne opholder sig mellem træets rødder), Phoxinus phoxinus, ca. 10 cm stor karpefisk, der findes i det meste af Europa samt i Nordasien. I Danmark træffes den i klarvandede bække og er derfor nu ret sjælden. I gydetiden bliver hannen rød på bug og finner, og der dannes legevorter på hovedet. Elritsen lever især af små insekter og krebsdyr.