Elevation, (af lat. elevatio 'opløften', af elevare 'hæve'), et skydevåbens højdevinkel med det vandrette plan. Med stigende elevation indtil ca. 40° opnås voksende skudvidde. Ved skydning med "overgrader", dvs. elevation over 45°, opnås et mere lodret granatnedslag. Negativ elevation kaldes plongering.