Elementære behovsstrategier, basale behovsstrategier, udviklingsstrategier, som lægger vægt på at målrette den økonomiske vækst, således at den i første omgang tilgodeser dækningen af de fattigste befolkningsgruppers elementære behov mht. bolig, ernæring, tøj mv.