Elektroskop, apparat til undersøgelse af om et legeme er elektrisk opladet og om det i bekræftende fald har positiv eller negativ ladning. Elektroskopet kan påvise elektrisk spænding, men måler ikke som et elektrometer størrelsen af spændingen.