Elektrogravimetri, kemisk analysemetode, hvor et metal udfældes elektrolytisk, og mængden bestemmes ved vejning. Se også elektroanalyse.