Ekspektativ, (af fr. expectatif, af lat.), afventende.