Eksklusivaftale, (af lat. excludere 'udelukke'), er en aftale mellem parter i et handelsforhold, hvorefter der kun må være samhandel mellem parterne med udelukkelse af alle andre. En eksklusivaftale, fx mellem en kreds af detailhandlere og en eller flere leverandører, tilsigter at skabe stærkere samhørighed mellem parterne og at sikre afsætningen. Da eksklusivaftaler udelukker konkurrence fra andre, vil de normalt være i strid med Konkurrenceloven og kan kræves ophævet. Eksklusivaftaler var tidligere ret almindelige, men anerkendes nu kun i nogle få brancher, fx bil- og bogbranchen. Se også overenskomst.