Eilatsten, grønne smykkesten med massefylde 2,8-3,2 g/cm3. De findes nær byen Elat (Eilat) i Israel og siges at stamme fra kong Salomons miner. Eilatsten, der cabochonslibes, er en blanding af forskellige kobbermineraler omfattende såvel chrysocol som turkis.