Egyptiske dynastier, opdeling af Egyptens oldtid i 30 dynastier, kongehuse, efter Manethos Egyptens historie, Aegyptiaca, der er skrevet under Ptolemaios 1. eller Ptolemaios 2. Dynastierne er hovedsagelig defineret efter kongernes residens. I visse tilfælde er konger med samme residens yderligere opdelt, alt efter om riget var forenet eller delt. Således udgør det 12. dynasti de memphitiske konger, der regerede før det 14. dynastis opståen i Deltaet, og det 13. dynasti de memphitiske konger, der regerede samtidig med det 14. dynasti. Der tages ingen hensyn til kongernes herkomst i den dynastiske gruppering, og det er derfor et tilfælde, når nogle få dynastier udgøres af en enkelt familie.