Egoisme, (af fr. égoïsme, af lat. ego + -isme), for egen (vindings) skyld, selviskhed, egenkærlighed; det modsatte af altruisme.