Egoisme, for egen (vindings) skyld, selviskhed, egenkærlighed; det modsatte af altruisme.