Dynamik, i musikken læren om styrkegraderne, fx piano, mezzoforte, forte. Mens dynamiske angivelser ikke forekom i musik før 1600 og var forholdsvis sparsomme indtil midten af 1700-t., er deres betydning siden begyndelsen af 1800-t. tiltaget både talmæssigt og mht. nuanceringsgrader.