Dy er organiske aflejringer i brunvandede (dystrofe) søer, som har ringe vandgennemstrømning. Dy består mest af kaliumhydroxid-opløselige humuskolloider, der kommer fra søernes omgivelser.