Duralumin, (af lat. durus 'hård' og fork. af aluminium), den først kendte hærdbare aluminiumlegering (1906); den indeholder ca. 4% kobber og små mængder andre legeringsmetaller. Duralumin er en valselegering, der hærdes ved varmebehandling i flere trin med mellemliggende afkøling (modningshærdning). Behandlingen efterlader kobberindholdet som meget fine partikler af en kobber-aluminium-forbindelse, udfældet inde i aluminiumkrystallerne. Derved nedsættes metallets duktilitet, men dets brudstyrke og hårdhed forøges kraftigt. Da kobber forringer korrosionsbestandigheden, anvendes ofte et tyndt, påvalset overfladelag af rent aluminium. Duralumin gjorde det ellers ret bløde aluminium meget mere anvendeligt som konstruktionsmateriale, bl.a. til fly. Siden er udviklet andre typer modningshærdende aluminiumlegeringer til både valsning og støbning, bl.a. β-silumin.