Dualitet er et gennemgående tema i matematikken med udgangspunkt i den plane (projektive) geometris dualitet mellem punkter og linjer (Jean Poncelet, 1822). Dualitet bruges om konstruktioner, der, når de anvendes to gange, fører tilbage til udgangspunktet.