Dualismeteori, udviklingsteori, som forudsætter, at et samfund er spaltet i to. Den ene del er integreret i verdensmarkedet og præget af høj vækst, den anden er knyttet til samfundets traditionelle livsgrundlag og stagnerende. Se udviklingsteorier.