Dryader, i græsk religion naturguddomme, som bor inde i træer. Modsat andre nymfer er dryaderne navnløse, men ifølge den homeriske Afroditehymne er den enkelte dryades liv afhængigt af træets liv: fældes det, dør hun. Senere i antikken skelnede nogle forfattere mellem dryader, som bor i skovbevoksningen som helhed, og hamadryader, hvis liv er knyttet til det enkelte træ. I dansk litteraturhistorie har dette skæbnebillede på forholdet mellem natur og identitet appelleret til bl.a. Carsten Hauch, Fr. Paludan-Müller og H.C. Andersen.