Druse er en lille, rund plet i øjets nethinde bestående af nedbrydningsprodukter. Druser optræder i det tidlige stadium af aldersrelateret makuladegeneration, som er en af de oftest forekommende nethindesygdomme.