Drone, en meget langt udholdt tone; ordet bruges også om instrumentet eller den del af instrumentet, der frembringer en sådan tone, fx sækkepibens bordunpibe. Dronen ledsager melodispil eller sang, og musik med drone kendes fra det meste af verden. En række folkelige musikinstrumenter som drejelire og sækkepibe er konstrueret til denne enkle form for flerstemmighed. Se også bordun og orgelpunkt.