Drivgas, gas, der anvendes i spraydåser til at presse væsker frem i tågeform. Tidligere anvendtes freongasser, men efter at det blev erkendt, at freon nedbryder ozonlaget i atmosfæren, bruges oftest komprimeret luft, butan/propan eller kuldioxid.