Driftsfællesskab, længerevarende, ofte kontraktligt samarbejde mellem to eller flere separate landbrugsbedrifter med det formål at opnå kombinations- og stordriftsmæssige fordele. Et fuldt driftsfællesskab er en fælles varetagelse af den samlede produktion. Et delvis driftsfællesskab er et samarbejde om udvalgte funktioner, fx investeringer i fælles maskiner, produktionsanlæg mv. Ejendomsretten til den faste ejendom holdes almindeligvis uden for samarbejdet, hvilket adskiller driftsfællesskaber fra egentlige sammenlægninger. I nogle driftsfællesskaber består samarbejdet af en fælles udnyttelse af resurser, som ejes af den enkelte bedrift. I det tilfælde, at produktionsfaktorerne er helt eller delvis i fælleseje, organiseres samarbejdet ofte som en selvstændig økonomisk enhed, fx et anpartsselskab eller et interessentskab.