Domaine détat, domaine d'état(fr.), det princip, at ophavsretten til åndsværker overgår til staten, når deres beskyttelsestid er udløbet.