Doline, cirkulær indsynkning af overfladen af et eroderet kalkstensområde, et såkaldt karstområde, dannet ved opløsning af kalken. Dolinen er normalt dækket af frugtbar jord, men fra dens bund kan en snæver hule føre stejlt ned i den underliggende kalk. Eventuelt forsvinder her et vandløb i dybet. Doliner er 10-100 m i tværmål.