Dits, (fr., af dire sige, af lat. dicere), udsagn; historiske udtalelser; middelalderlige moraliserende smådigte.