Dissolvere, (af lat. dissolvere, af dis- + solvere løse, løsne), opløse; smelte.