Dispositiv arvepagt er en aftale, hvorved en person overdrager forventet arv. Dispositive arvepagter har ingen gyldighed i dansk ret. En arving kan ikke gyldigt sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage den arv, han eller hun har i vente, ligesom arvingens kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse heri. En arving kan heller ikke over for en medarving bindende give afkald på arv. Kun over for arvelader selv kan en arving give arveafkald.