Diskontinuerlig, ujævn; afbrudt; usammenhængende; det modsatte af kontinuerlig.