Disjekt, (af lat. disjicere adsplitte, kaste fra hinanden), adspredt; kastet hid og did.