Diploid, med to kromosomsæt. Højerestående planter og dyr med kønnet formering er diploide, da de grundlægges af to kønsceller, som hver bidrager med ét sæt kromosomer. Antallet af kromosomer hos en diploid organisme angives som 2n, hvor n er antallet pr. sæt. For mennesket er 2n = 46; æg- og sædcellen indeholder hver 23 kromosomer.