Dilucidere er et ord fra latin for oplyse eller forklare.