Dignitet, (af lat. dignitas værdighed, af dignus værd, værdig), værdighed; æresembede; embede i et domkapitel.