Difenylamin, C12H11N, farveløse krystaller med smeltepunkt 54-55 °C og kogepunkt 302 °C, anvendes til analytisk bestemmelse af bl.a. nitrat. Difenylamin fremstilles ved opvarmning af anilin sammen med anilinhydroklorid. Giftigheden minder om anilins, men er mindre.