Diaskeuast, (af gr. diaskeue tilberedning, omarbejdelse), i oldtiden en, der bearbejdede og ordnede et skrift, især udgiver af de homeriske digte.