Diapause, hvileperiode hos insekter og andre leddyr, hvor udvikling eller formering midlertidigt går i stå. Diapause kan bl.a. give øget modstandskraft over for ugunstige levevilkår. Diapausen er hormonalt styret, men er ofte påvirket af ydre forhold. Fx går mange insekter i tempererede områder i diapause om efteråret som reaktion på aftagende daglængde. En diapause kan vare fra nogle dage til mange måneder; brydning af hvilen kræver ofte en kuldepåvirkning.