Dialektisme, (gr. dialekt + -isme), dialektord (el. ord med præg af dialekt) brugt i rigssprog.