Det flaviske kejserhus var et romersk kejserdynasti, hvis grundlægger var Titus Flavius Vespasian, der blev kejser i 69 e.v.t.; efter ham fulgte sønnerne Titus, kejser fra 79 til 81, og Domitian, kejser fra 81 til 96.