Desertio appellationis, (lat.), forsømmelse af appel til en højere ret inden den fastsatte frist og tabet derved.