Dermatonose, (gr. dermato- + -nose), hudlidelse; det samme som dermatopati; det samme som dermatose.